Can Can’t do in Public Space in Bratislava

EN
A manual summarizing what you can and can not do in a public space in Bratislava (In terms of legislation and law)

Establishing and specifying of a ideal place for meetings, discussions, relaxation, freedom of sharing and confronting one’s oppinions with other people. In connection to another leisure activity as picnic or sport. This should step by step build up a feelings of commonality between the citizens.

SK
Manuál sumarizujúci čo môžeš / nemôžeš robiť / realizovať v rámci verejného priestoru v Bratislave. (Z hľadiska legislatívneho a právneho)

Zriadenie a špecifikovanie ideálneho miesta na stretávanie sa ľudí, diskutovanie, relax, slobodu prejavovania vlastných názorov a ich konfrontácie s inými ľuďmi (v spojitosti s trávením voľného času – pikniky, športové aktivity alebo komunitné zblíženie rezidentov)

back to main menu @ Manuals for Public Space

Advertisements